Interactie en Contact

Van de veronderstelde, pakweg 3000, werken van de hand van Peer van den Molengraft, hebben we er ca. 800 kunnen duiden en de meeste zijn van enige beeld en benaming voorzien.

De familie is naarstig op zoek naar beeldmateriaal om de ontbrekende werken in beeld te brengen.

 

Laat ons weten:

  • wanneer u weet heeft van een portret of vrij werk dat niet op de site voorkomt
  • wanneer u een fout aantreft
  • wanneer u een betere foto heeft
  • wanneer u een naam kunt geven aan een van de als ‘onbekend’ getoonde portretten

 

We zijn u dankbaar voor alle informatie, aangeleverd materiaal, verbeter punten, kortom alles wat deze site juister en completer maakt.

 

Per e-mail: vandenmolengraft@gmail.com.
Of telefoon: 06 26 88 20 51.